Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStrömtorps station och bangård omkring 1910. Stationen är belägen på SJ nordvästra stambanan och är anslutningsstation med Nora Bergslags Järnväg, NBJ. Stationen anlades i januari 1872 med namnet Karlskoga i och med att Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ, öppnade bandelen Karlskoga - Bofors för provisorisk godstrafik. NKJ kom den 15 november 1905 att gå upp i ett nytt bolag , NBJ. 1 oktober 1900 byttes namnet Karlskoga till Strömtorp. Tågen på bilden nedan är från vänster ett NKJ-tåg respektive SJ-tåg. NKJ-tåget klart för avgång mot Nora och SJ-tåget mot Laxå. Foto: Stig Nyberg.

Strömtorps station och bangård omkring 1910

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_16..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("16.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("16.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("16.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("16.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>