Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayKalmar - Berga Järnväg, KBJ, Sandbäckshult omkring 1938. Stationen öppnades för allmän trafik 4 december 1897. 17 oktober 1902 anslöts Mönsterås Järnväg, MÅJ, till stationen. 22 januari 1905 öppnades förlängningen  av Mönsterås Järnväg, linjen Sandbäckshult - Alsterbro. Bilden nedan visar från höger ett godståg på KBJ, en av KBJ motorvagnarna, nummer 50 samt MÅJ motorvagn närmast i bild. Foto: Samling Stig Nyberg.

Kalmar - Berga Järnväg, KBJ, Sandbäckshult omkring 1938

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_15..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>