Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayOrsa - Herjeådalens Järnväg, OHJ, Svegs station 1910. OHJ, Orsa - Sveg öppnades i sin helhet för allmän trafik 9 februari 1909. Bilden visar det nyligen brädklädda stationshuset med stationens personal uppställd framför. OHJ köptes 1 januari 1919 av staten för att ingå som en del i den blivande södra delen av Inlandsbanan. Trafikeringen övertogs från samma datum av SJ. Inget av det rullande materielet övertogs av SJ utan lok och vagnar såldes till andra privatbanor. Loket på bilden är OHJ nummer 4 tillverkat av Atlas 1904 och levererat till OHJ samma år. Vid förstatligandet av OHJ såldes loket tillsammans med sina systerlok till Södra Dalarnas Järnväg, SDJ. Vid SDJ fick loket  nummer L1 15. När SDJ förstatligades 1 juli 1948 övertogs loket av SJ där det fick nummer  L 16 1872. Loket slopades 1969 och skrotades i Vislanda 1971. Foto: Samling Stig Nyberg.

Orsa - Herjeådalens Järnväg, OHJ, Svegs station 1910

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_13..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("13.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("13.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("13.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("13.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>