Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayLuleå stationshus och bangård 1910. Stationen anlades av Sverige & Norge Järnväg 1887. Stationshuset uppfördes samma år. Provisorisk trafik startade mellan Luleå och Lakaträsk 12 mars 1888. Järnvägen köptes av staten och trafikeringen övertogs av SJ 9 augusti 1891. Ett nytt stationshus uppfördes 1920. På bilden nedan har ett persontåg just ankommit från Boden. Läs mer»   Foto: Samling Stig Nyberg.

Luleå stationshus och bangård 1910

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_12..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("12.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("12.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("12.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("12.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>