Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayBergslagernas Järnvägars, BJ, verkstad i Åmål på 1920-talet. En av Gävle - Dala Järnvägs personboggievagnar ärt inne på revision. Vagnen är upplyft och boggierna borttagna för översyn. Lok- och vagnverkstaden anlades av BJ i slutet av 1870-talet. Under åren utbyggdes den alltmer för att efterhand uppnå en sammanlagd golvyta på 11 300 m². Foto: Samling Stig Nyberg.

Bergslagernas Järnvägars, BJ, verkstad i Åmål på 1920-talet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_11..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>