Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Akersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg, ASLJ. Bilden är tagen i Askersund 1901 vid utfarten mot Skyllberg. Ett godståg lämnar stationen. Tåget är tungt varför ett lok hjälper till längst bak med påskjutning  så att det ordinarie tågloket ska orka ta vagnarna uppför det branta motlutet. Läs mer »   Foto: Samling Stig Nyberg.


Akersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg, ASLJ

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_10..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>