Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Malmö - Genarps Järnväg, MGJ, öppnades för trafik 15 april 1894. Som dragkraft till tågen köptes 1893 tre stycken så kallade sadeltanklok från Nydqvist & Holm i Trollhättan, NOHAB. Loken som hade axelföljden 1B, det vill säga en löpaxel följd av två drivande axlar, numrerades 1 - 3 och fick namnen A F Hörstedt, Genarp och Qvarnby. Bilden nedan är tagen omkring 1900 och visar lokstallet i Genarp med de tre loken. Från höger räknat är det lok nummer 1, 2 och 3. Järnvägen lades ned 9 maj 1948 och revs upp åren 1948 - 1949. Lok nummer 1 såldes 1948 till Jularbo - Månsbo Järnväg där det var verksamt fram till 1976 då det övertogs av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar där det idag finns bevarat. Lok nummer 2 såldes 1950 till Trelleborgs skrotaffär där det troligen skrotades. Lok nummer 3 såldes 1948 till Garvämnes AB Weibull. Det skrotades 1957. Foto: Samling Stig Nyberg.


Malmö - Genarps Järnväg, MGJ, öppnades för trafik 15 april 1894

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>