Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Malmö - Ystads Järnväg, MYJ, köpte 1935 en dieselelektrisk motorvagn från Kockums i Malmö. Bilden nedan visar den nylevererade motorvagnen i Ystad, troligen i augusti 1935. Motorvagnen var 21 meter lång, vilande på två boggier , vägde 44,2 ton och hade plats 70 sittplatser. Generatorerna drevs av två 6-cylindriga Frichs dieselmotorer tillverkade på licens av Kockums. Vid förstatligandet av MYJ  1 juli 1941 övertogs vagnen av SJ och fick littera Xo5 20. Under Andra världskrigets bränslebrist var vagnen avställd men sattes åter i drift när det  fanns bränsle att tillgå. I mitten av 1950-talet sålde SJ vagnen till Stockholm - Nynäs Järnväg, SNJ, där den sattes i trafik som SNJ Mv 30. 1963 byggde SJ om motorvagnen till snöplog. Den skrotades 1969   Foto: Samling Stig Nyberg.


Railcar Malmö - Ystads Järnväg

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_06..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("06.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("06.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("06.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("06.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>