Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Ostkustbanan, OKB, lok nummer E 11 vid bron över Ljusnan några mil söder om Söderhamn. Det blandade tåget har stannat vid dåvarande hållplatsen Ljusnan. Tåget är på väg mot Söderhamn. Mer om OKB kan Du läsa HÄR!  Foto: Samling Stig Nyberg.


OKB engine No E 11at the bridge over Ljusnan year 1926

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_05..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>