Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Hidingsta station under byggnad 1900. Stationen tillhörde Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ, och låg mellan Örebro och Pålsboda och öppnades för allmän trafik 5 januari 1901. Bilden visar ett byggnadståg med grus draget av lok nummer 6 "Roxen". Stationshuset och godsmagasinet har ännu inte fått sina fönster insatta. Till höger i bild är i riktning mot Örebro. Mer om NÖJ kan du läsa HÄR!  Foto: Samling Stig Nyberg.


Hidingsta station year 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_04..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("04.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("04.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("04.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("04.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>