Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Utsikt över Norrköping Östra någon gång på 1920-talet. Det första stationshuset togs i bruk 1893 i och med att Vikbolandsbanan togs i bruk. I och med att Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ, förlängdes från Norsholm till Norrköping beslutades om att utvidga bangården samt att uppföra ett nytt stationshus. Det nya stationshuset, som för övrigt syns på bilden, togs i bruk 1910. Samtidigt med bangårdens utbyggnad byggdes ett spår till hamnen. Mer om NÖJ finns att läsa HÄR! Foto: Samling Stig Nyberg.


Utsikt över Norrköping Östra någon gång på 1920-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_03..html senast uppdaterad 2004-12-31

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>