Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Färjestaden 1956, Ölands järnväg spårvidd 891 mm. Två rälsbusståg står och väntar på avgång. Det ena destinerat söderut mot Ottenby och det andra norrut mot Borgholm. Stationshuset skymtar till höger och bortåt i bild syns delar hav hamnen. Mer om Ölands Järnväg kan du läsa HÄR!  Foto: Samling Stig Nyberg.


Railcars at Färjestaden year 1956

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>