Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Ostkustbanan, OKB, lok nummer A 15 i Hussjöby 1926. Loket var förde detta SJ A 1008 och inköptes av OKB 1926. Hussjöby ligger på sträckan Härnösand - Sundsvall. OKB-sträckan Härnösand - Sundsvall - Njurunda öppnades för trafik 17 december 1925. Bortåt i bild är i riktning mot Härnösand.
Mer om OKB kan du läsa HÄR!  Foto: Samling Stig Nyberg


OKB engine A 15 at Hussjöby year 1926

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_01..html senast uppdaterad 2004-12-31


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("besokare.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("01.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>