Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayKTJ, Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg. Klagshamn station 1900. Ett persontåg står klart för avgång mot Tygelsjö. Loket till höger är nummer 2. Skorstenen i bakgrunden tillhör Klagshamns cementverks Aktiebolag. För övrigt ägare av järnvägen. 15 maj 1927 lades persontrafiken ned. 1939 upphörde godstrafiken. Officiellt lades järnvägen ned 1963. Spåret är upprivet. Läs mer» . Foto: Samling Stig Nyberg.

KTJ, Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg. Klagshamn station 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_31..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("31.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("31.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("31.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("31.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>