Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayVB, Norrköping - Söderköping -Vikbolandets Järnvägar spårvidd 891 mm. Bilden är tagen 1916 och visar Kuddby station på linjen mellan Kummelby - Arkösund. Stationen öppnades för allmän trafik 8 september 1894. Bortåt i bild är i riktning mot Kummelby och Norrköping.
  1 juli 1950 införlivades VB med SJ. 1 november 1960 lades trafiken ned mellan Östra Husby och Kummelby. Under åren 1960 - 1961 revs spåren upp. Foto: Samling Stig Nyberg.

VB, Norrköping - Söderköping -Vikbolandets Järnvägar Kuddby station 1916

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_29..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("29.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("29.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("29.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("29.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>