Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUppsala - Gävle Järnväg, UGJ, Tierps station 1900. Stationshuset syns till vänster om det rykande ångloket. I bildens högra kant skymtar vattentornet och till höger om detta ligger lokstallet. Bortåt i bild är i riktning mot Gävle. Foto: Tore Westerman.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ, Tierps station 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_28..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("28.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("28.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("28.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("28.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>