Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStambanan genom Övre Norrland. Järnvägsbron över Petikån vid Petiknäs mellan Bastuträsk och Jörn. Den här delen av linjen (Vännäs - Jörn) öppnades för allmän trafik 6 augusti 1894. Bilden är tagen 1895 och visar lok Kc 301 "Kolbjörn" tillverkat av NOHAB 1881. En bit framför loket skymtar en banvakt med dressin. Läs mer om Norra stambanan» . Foto: Samling Rolf Sten.

Järnvägsbron över Petikån vid Petiknäs

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_24..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("24.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("24.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("24.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("24.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>