Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the daySödra stambanan Nässjö station 1901. Stationen togs i bruk 1 december 1864 då den sista delen av södra stambanan, Sandsjö - Jönköping, öppnades för allmän trafik. Under åren har fler järnvägar anslutits till Nässjö, Nässjö - Oskarshamns Järnväg, Halmstad - Nässjö Järnväg, östra stambanan samt Sävsjöström - Nässjö Järnväg. Bortåt i bild är i riktning söderut. Foto: Samling Stig Nyberg.

Södra stambanan Nässjö station 1901

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_22..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("22.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("22.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("22.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("22.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>