Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the daySödra Dalarnas Järnväg, SDJ, Hedemora station 1881. Järnvägen öppnades i sin helhet för allmän trafik 11 oktober 1881. Åt höger i bild är i riktning mot Avesta. Foto: Samling Stig Nyberg.

Södra Dalarnas Järnväg, SDJ, Hedemora station 1881

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_18..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("18.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("18.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("18.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("18.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>