Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayOrsa - Herjeådalens Järnväg, OHJ. Bilden är tagen 1908 och visar bygget av den kombinerade järn- och landsvägsbron över Ljusnan strax söder om Sveg. Loket är NOHAB 2 och inhyrt av entreprenören för järnvägsbygget. OHJ öppnades i sin helhet för allmän trafik 9 februari 1909. Foto: Samling Stig Nyberg.

Orsa - Herjeådalens  Järnväg, OHJ

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_17..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>