Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Halmstad - Nässjö Järnvägars, HNJ, motorvagn nummer 2 med persontåg någon gång på 1920-talet . Motorvagnen byggdes av Dieselelektriska vagnaktiebolaget (DEVA) 1921 och levererades till HNJ samma år. Motoreffekten var 160 hästkrafter. Tillsammans med systervagnen nummer 3 byggdes den om 1937 till en kombinerad post- och resgodsvagn, DFo2. Mer information om HNJ finner Du här! Foto: Stig Nyberg.


Halmstad - Nässjö Järnvägars, HNJ, motorvagn nummer 2

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_10..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("10.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("10.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>