Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Gotlands Järnväg, GJ, Martebo station på linjen Visby - Lärbro år 1957. Stationen togs i bruk 29 november 1899.
En person står vid husknuten och fäller bommarna innan rälsbussen kan fortsätta sin färd. Till höger i bild är i riktning mot Tingstäde och Lärbro. Trafiken på bandelen lades ned 1 oktober 1960 och spåren revs 1961 - 1962. Mer om GJ kan Du läsa här! Foto: Stig Nyberg.


Gotlands Järnväg, GJ, Martebo station

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>