Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, östra slutstation Norrsundet omkring 1910. Hela järnvägen öppnades för allmän trafik 1 november 1897. Loket på bilden är något av de Atlastillverkade loken nummer 1-5. I fonden syns Norrsundets sågverk. Mer om DONJ kan Du läsa här! Foto: Stig Nyberg.


Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ, östra slutstation Norrsundet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_08..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("08.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("08.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>