Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Persontåg på Västergötland - Göteborgs Järnväg, VGJ, år 1910. Ett tåg typiskt för sin tid med personvagnar som hade så kallat lanternintak. Stationshuset skymtar bakom boggivagnen. Platsen är okänd. Foto: Stig Nyberg.


Persontåg på Västergötland - Göteborgs Järnväg, VGJ, år 1910

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_04..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("04.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("04.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("04.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("04.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>