Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Årstabron, strax söder om Stockholm Södra, på 1940-talet. Ett ångloksdraget tåg från Stockholm - Nynäs Järnväg, SNJ, draget av lok nummer 6 passerar bron på väg mot Älvsjö för att där vika av mot sin hemmabana för vidare färd mot Nynäshamn. Foto: Stig Nyberg.


Årstabron, strax söder om Stockholm Södra, på 1940-talet

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_03..html senast uppdaterad 28 december 2003

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>