Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Tingstads station på Vikbolandsbanan år 1916. Järnvägen hade spårvidden 891 mm och stationen låg på sträckan Norrköping Östra - Söderköping vilken öppnades för trafik 23 december 1893. Till höger i bild är i riktning mot Norrköping. Trafiken upphörde 25 september 1966 och spåren revs 1966-1967. Foto: Samling Stig Nyberg.


Tingstads station på Vikbolandsbanan år 1916

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 28 december 2003


<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>