Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUGJ, Uppsala - Gävle Järnväg, bibanan Tierp - Strömsberg. Bilden från 1918 visar Strömsbergs station med ett persontåg som just inkommit från Tierp. Stationen togs i bruk samtidigt som bibanan öppnades för allmän trafik 5 december 1917. Industrispåren till Strömsbergs Bruk utgick från stationen.
1 augusti 1931 lades persontrafiken ned bibanan till Strömsberg. UGJ förstatligades 1 augusti 1933 och övergick till SJ. 1 september 1941 lades godstrafiken ned även om sporadiska godstransporter förekom fram till 1945. Bibanan till Strömsberg revs upp 1945. Foto: Stig Nyberg.

Strömsbergs station year 1918

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_20..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("20.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("20.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("20.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("20.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>