Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayMVJ, Mora Vänerns Järnväg. Långbanshyttans station 1895. Stationen togs officiellt i bruk 1 november 1889. Namnet ändrades efter en tid till Långban.
Ett godståg draget av lok nummer 6 har just anlänt till stationen. Loket var tillverkat av Motala Verkstad 1890. Från stationen ledde ett bispår till gruvorna. 1 januari 1917 köptes MVJ av staten för att bli en del av södra Inlandsbanan. Bortåt i bild är i riktning mot Persberg och Kristinehamn Foto: Stig Nyberg.

MVJ, Långbanshyttans station year 1895. Engine MVJ No. 6

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_17..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("17.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("17.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>