Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGällivara (Gällivare) på Sverige - Norge Järnväg, the Swedish & Norwegian Railway Co. året är cirka 1889. Ett malmtåg står berett att avgå mot Luleå. Loket är ett av de små tankloken som tillverkades av Black Hawthorn & Co:s verkstäder i England under åren 1874-1887. Järnvägen köptes av staten 9 augusti 1891 och ingår sedan dess i begreppet "Malmbanan" 1891. Mer om Sverige & Norge Järnväg finner du här! Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_15..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("15.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("15.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>