Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayNVHJ, Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar. Storsjö station på 1890-talet. Stationen ligger ungefär mitt emellan Västervik och Åtvidaberg. Järnvägen hade ursprungligen spårvidden 891 mm men byggdes om till normalspår, 1435 mm, 1964. Järnvägen köptes av staten 1 juli 1949.Till vänster i bild är i riktning mot Västervik. Foto: Stig Nyberg.

Storsjö statio at NVHJ year 1890

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_14..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("14.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("14.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("14.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("14.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>