Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStockholm 1915, södra infarten mot Centralstationen. Sett från tunnelmynningen på Söder Mälarstrand. Riddarholmskyrkans torn syns tydligt i bild. Godståget på bilden är på väg till Stadsgårdskajen. I dag går inte tågen på de här spåren utan här rullar numera tunnelbanan. Nuvarande järnvägsspår går till vänster på en ny bro och i en annan vinkel. Foto: Stig Nyberg.

Stockholm year 1915

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_13..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("13.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("13.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("13.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("13.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>