Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayStambanan genom övre Norrland år 1894. Bilden visar den nyanlagda bron över Skellefte älv vid Kusfors. Bron bestod av 2 spann på 30 meter och ett spann på 61 meter. Kostnaden för bron var 198 070 kronor. Loket är nummer 305 "VANLAND" (Kc1) tillverkat av Nydqvist & Holm 1888. Tåget står i riktning mot Jörn. Observera brons vackra sinusform. Mer om stambanan genom övre Norrland finner du här! Foto: samling Rolf Sten.

The bridge over Skellefte älv at Kusfors year 1894.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_11..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("11.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("11.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>