Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

SWB, Stockholm - Västerås Bergslagens Järnväg. Engelsbergs ( numera Ängelsberg) station 1920. Tåget är på väg mot Tillberga. Loket är SWB lok H3 nummer 60 tillverkat av Nydqvist & Holm i trollhättan 1910.
Engelsberg är föreningsstation med bibanan mot Snyten - Norberg. Foto: Stig Nyberg.


SWB, Engelsbergs station year 1920. Engine No. 60

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_09..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("09.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("09.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>