Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Norra stambanan. Det första lokstallet i Ånge år 1897. På vändskivan syns SJ-loken Fb 65 "STARKODDER" (till vänster) och Ca 193 "ELNA". Detta lokstall låg vid utfartsspåret mot Sundsvall. Det är "Sundsvallsspåret" som ligger till vänster om lokstallet.
1917-18, i samband med ombyggnad av bangården flyttades lokstallet till sin nuvarande plats vid bangårdens västra ände. Mer om norra stambanan kan du läsa här! Foto: Stig Nyberg.


The first engine shed at Ånge station year 1897

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_07..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("07.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("07.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>