Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Malmbanan Luleå - Riksgränsen - (Narvik). Riksgränsens station 1903. På grund av de svåra snöförhållandena har man byggt en banhall i vilken passagerarna kan kliva av och på tågen utan att snön hindrar. Det ännu inte helt färdiga stationshuset är ihopbyggt med banhallen. Stationen är helt nyöppnad, sträckan Gällivare - Riksgränsen (Narvik) öppnades för allmän trafik 14 juli 1903. Mer om Malmbanan kan du läsa här! Foto: Stig Nyberg


The old station Riksgränsen at the ore railway year 1903

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_06..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("06.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("06.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("06.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("06.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>