Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Ekilstuna 1937. Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ, tre turbinånglok poserar utanför lokstallarna. Loken var tillverkade av Nydqvist & Holm i Trollhättan, NOHAB. Lok nummer 71 levererades 1930, lok 72 och 73 levererades 1936.
   Loken var i drift fram till 1953. Alla tre loken finns bevarade. Nummer 71 och 73 på järnvägsmuseet i Grängesberg. Lok 71 är driftdugligt. Lok nummer 72 finns på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Det här loket var för övrigt det 2000:de loket som tillverkades vid NOHAB. Foto: Tore Westerman


TGOJ turbine engines at the engine shed in Eskilstuna 1945

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_05..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("05.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("05.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>