Return to the main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Malmö - Genarps Järnväg, MGJ. Verkstaden i Genarp år 1905. Revision pågår av lok nummer 1 "A F HÖRSTEDT". Sadeltanken är avlyft och syns till vänster och ångpannan har lyfts upp från ramverket. Loket är tillverkat av Nydqvist & Holm (NOHAB) 1893. Loket köptes 1948 av Jularbo - Månsbo Järnväg där det fanns till 1976 då det övertogs av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar. Foto: Stig Nyberg.


MGJ work shop in Genarp year 1905

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_03..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("03.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("03.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>