Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Bergslagernas Järnvägar, BJ. Daglösen station på 1920-talet. Kolbryggan var dåtidens serviceanläggning för påfyllning av stenkol till ångloken. Foto: Stig Nyberg


BJ. Daglösen station  1920. The coal depot

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_02..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("02.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("02.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>