Return to the mainpage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day

Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, Läggesta station omkring 1900. Stationen togs i bruk 1 oktober 1895. Sidobanan till Mariefred utgick från Läggesta. Tredje person från höger är sannolikt stationsmästaren Alfred Björk född 1864. Foto: Stig Nyberg.


Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, Läggesta station year 1900

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_01..html senast uppdaterad 28 december 2003 av Rolf Sten

<% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 1 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("besokare.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close %> <% on error resume next set fso = createobject("scripting.filesystemobject") set act = fso.opentextfile(server.mappath("besokare.txt")) counter = clng(act.readline) counter = counter + 0 act.close Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("01.txt"), true) act.WriteLine(counter) act.Close Response.Write counter %>