Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida Bandelsregister Driftplatsregister Stationer i Sverige
 Kartor, bandelar Järnvägens historia Arkiv
 Järnvägsbolag  Ämnesord Motivkategori

Knappen till vänster  "HOME" är en "bra att ha knapp".
Klicka på den så kommer du alltid tillbaka hit!

Bandelsregister

Bandelsregistret används främst av Järnvägsmuseum för registrering av objekts härkomst.
Registrets innehåll presenteras här med bandelarna i nummerordning, stationsnamnsordning eller efter bandelens spårvidd.

Driftplatsregister

Registret över driftplatser har sammanställts, av Kjell Byström, från vanliga och grafiska tidtabeller samt andra källskrifter. Driftplatserna  presenteras här sorterade i  i bokstavsordning, signaturordning, bandelsnummerordning samt länsordning.  Registret har kompletterats av Rolf Sten.

Stationer i Sverige

Registret över stationer i Sverige är främst ett arbetshjälpmedel, där ytterligare uppgifter om stationerna kan sökas i angivna källor. Det innehåller inledningstext och stationerna är sorterade i stationsnamnsordning, bansignaturordning samt i bandels-nummerordning.

Kartor, bandelar

Här finns kartor med bandelarna och deras nummer inritade. Klickar du på en bandel kommer du till en förteckning som visar driftplatserna som fanns/finns längs denna bandel. Kartdelen upprättad av Rolf Sten.

Järnvägens historia

Här finns information om när Järnvägar byggdes eller lades ned, olika elektrifieringssystem samt spårvidder i olika länder.

Arkiv
Under konstruktion!

Filmarkiv
Fotoarkiv
Föremålsarkiv

Järnvägsbolag

Förteckning över Svenska järnvägsbolag, dess signaturer, spårvidd samt bolagsnummer. Det senare används som sökbegrepp i Sveriges Järnvägsmuseums fotodatabas.

Ämnesord

I fotodatabasen på Sveriges Järnvägsmuseum beskrivs de olika fotografierna med upp till fem ämnesord. detta gör det möjligt att att kunna söka på de bilder som innehåller just detta ämnesord.

Motivkategori

I fotodatabasen på Sveriges Järnvägsmuseum klassificeras  respektive bild med en motivkategori.
Det gör det möjligt att söka ut alla bilder som tillhör en viss motivkategori.

 

 

Senaste uppdatering 2011-12-13 Rolf Sten