Stationer i Sverige
 
Ängelholm i februari 1997
Lars Olov Karlsson
 
HOME

 

Sorterad i ordning efter Stationsnamn
Sorterad i ordning för Bansignatur
Sorterad i Bandelsnummerordning

Denna databas är upprättad som ett arbetshjälpmedel, utan tanke på språklig utformning, layout osv. Tanken är att man härifrån kan ta fram ytterligare uppgifter i de källor som nämns.

Uppgifternas tillförlitlighet har i allmänhet inte kollats, och är ibland motstridiga, varför en kontroll är nödvändig.

Denna andra utgåva omfattar cirka 5000 stationsnamn, vilket i alla fall torde vara huvuddelen av de som funnits. Databasen är tänkt att ständigt byggas på, när nya upplysningar finns.

Rättelser och påpekanden mottages med tacksamhet.

LOKverkstan i Ängelholm
Storgatan 76L
262 35   ÄNGELHOLM
Några allmänna uppgifter:
Arkitekt Teodor Folcke ritade stationshusen åt HNJ/VCJ på sträckan Landeryd - Ulricehamn (HNJ).
Arkitekt Erik Lallerstedt ritade hus åt SWB på linjen Ängelsberg -Vansbro.
Arkitekt Yngve Rasmussen(1860 - 1923) ritade hus för KFJ och SäNJ (Ref 1).
Arkitekt Adrian Petersson ritade hus åt MHJ, Halmstad - Varberg (Ref 2).
Arkitekt Adrian Petersson, Göteborg, ritade stationshusen åt GBJ.
 
SJs chefsarkitekter:
1855 - 1895 Adolf Wilhelm Edelsvärd
1895 - 1931 Folke Zettervall
1931 - 1956 Birger Jonson
1956 - 198x Karl-Axel Bladh
 
Förkortningar:
FJ = Falkenbergs Järnväg
GBJ = Göteborg - Borås Järnväg
HNJ = Halmstad - Nässjö Järnväg
KFJ = Kinnared - Fegens Järnväg
LOK = Lars Olov Karlsson
MHJ = Mellersta Hallands Järnväg
SWB = Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar
SäNJ = Sävsjöström - Nässjö Järnväg
VCJ = Västra Centralbanan(s Järnväg)
 
Referenser:
Ref 1: artikel av Björn Linn, citerad i Värmlands Folkblad 96-02-01
Ref 2: boken Pyttebanan, FJ, av Leif Elgh

Upprättad: 2004-12-05