HOME
INDEX

Spåranläggning:   Kvarnsveden-(Repbäcken)

FÖREGÅENDE
LISTA
Övriga

 


Karta nr 292

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
KvarnsvedenKseBo BorlängeW191
    70+850 (Repbäcken)RbäSt BorlängeW  107 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
191 (Falun) - (Repbäcken) - (Björbo)
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
StStation
Övrig information
107Trafikplats Repbäcken hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem