HOME
INDEX

Spåranläggning:   RV Torsby-Kil

FÖREGÅENDE
LISTA
Västra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 289

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    82+304 TorsbyToySt TorsbyS302
    81+500 StjerneskolanStjeHst TorsbyS302
    79+885 SkallebynSkalLp TorsbyS302
    76+616 OlebyOlLp TorsbyS302
    67+966 BadabrukBdbHp TorsbyS302
    61+908 LysvikLyvSt SunneS302
    55+490 IvarsbjörkeIbeHp SunneS302
    48+743 EdsbjörkeEbkLp SunneS302
    46+040 IngmårImrHp SunneS302
    40+907 SunneSunSt SunneS302
    39+695 KolsnäsKnsHst SunneS302
    36+010 RottnerosRtsSt SunneS302
    33+519 ÖjervikÖjrHp SunneS302
    27+973 Västra ÄmtervikVätLp SunneS302
    20+322 BäckebronBäbSt SunneS302
    16+276 FrykåsenFråLp KilS302
      9+935 TolitaTltHp KilS302
      7+158 TrångstadTgsHp KilS302
      5+109 GunnitaGtaHp KilS302
  246+165 (Kil)KilSt KilS  75 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
302 (Kil) - Torsby
Typ av trafikplats
HpHållplats
HstHållställe
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
75Trafikplats Kil hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem