HOME
INDEX

Spåranläggning:   RV Bofors-Otterbäcken

FÖREGÅENDE
LISTA
Västra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 388

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    59+227 BoforsBofSt KarlskogaT275
    63+299 Ekeby rangerbangårdEbyrBo KarlskogaT275
  266+599 (Strömtorp)SrtSt DegerforsT  119 
  113+548 GullspångGspLp GullspångR277
  118+739 OtterbäckenOtbLp GullspångR277

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
275 (Nora) - Gyttorp - Vikersvik - Kortfors - Bofors - (Strömtorp) inklusive (Bofors) - Valåsen
277 (Strömtorp) - (Högberg) - Gullspång - Otterbäcken inklusive Högberg - Degerfors järnverk
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
119Trafikplats Strömtorp hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem