HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS Mönsterås-Blomstermåla

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 469

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
      0+000 MönsteråsMssSt MönsteråsH553
Mönsterås brukMsbBo MönsteråsH553
    40+885 (Blomstermåla)BmaSt MönsteråsH  25 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
553 Mönsterås - (Sandbäckshult) - (Skoghult) - Fagerhult
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
StStation
Övrig information
25Trafikplats Blomstermåla hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem