HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS Lund-Helsingborg

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 458

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  601+432 (Lunds central)LuSt LundM  89 
    29+000 GunnesboGnbHp LundM624
    26+710 VallkärraVkäSt LundM624
  278+000 LackalängaLlaLp KävlingeM624
  275+098 KävlingeKgSt KävlingeM497
    33+550 TeckomatorpTpSt SvalövM497
    27+458 BillebergaBibSt SvalövM616
    21+563 TågarpTgpSt SvalövM614
    14+409 VallåkraVåkSt HelsingborgM614
      9+538 GantoftaGanSt HelsingborgM614
  243+800 (Helsingborgs central)HbSt HelsingborgM  61 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
497 Teckomatorp - Kävlinge - Flädie - (Arlöv)
614 (Helsingborg) - (Ramlösa) - (Billeberga)
616 Landskrona - Billeberga - (Teckomatorp) - (Eslöv)
624 (Landskrona) - (Kävlinge) - (Lund)
Typ av trafikplats
HpHållplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
61Trafikplats Helsingborgs central hör till en annan spåranläggning.
89Trafikplats Lunds central hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem