HOME
INDEX

Spåranläggning:   RS Kävlinge-Arlöv

FÖREGÅENDE
LISTA
Södra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 458

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  275+098 (Kävlinge)KgSt KävlingeM  69 
  289+635 LommaLmaLp LommaM497
  292+950 Arlövs industrispårAliLp BurlövM497
  612+597 (Arlöv)AlSt BurlövM  17 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
497 Teckomatorp - Kävlinge - Flädie - (Arlöv)
Typ av trafikplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
17Trafikplats Arlöv hör till en annan spåranläggning.
69Trafikplats Kävlinge hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem