HOME
INDEX

Spåranläggning:   RN Morjärv-Kalix

FÖREGÅENDE
LISTA
Norra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 010

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
1217+620 (Morjärv)MjvSt KalixBD  97 
      1+250 Morjärvs industrispårMjviLp KalixBD18
    37+200 Kalix industriområdeKlxiLp KalixBD18
    38+484 KalixKlxSt KalixBD18

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
18 (Morjärv) - Kalix/Karlsborgsverken
Typ av trafikplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
97Trafikplats Morjärv hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem