HOME
INDEX

Spåranläggning:   RN Bastuträsk-Skelleftehamns övre

FÖREGÅENDE
LISTA
Norra regionen
NÄSTA

 


Karta nr 028

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  968+266 (Bastuträsk)BstSt NorsjöAC  21 
    15+505 FinnforsfalletFfsSt SkellefteåAC40
    22+370 KrångforsKfHp SkellefteåAC40
    31+829 KlutmarkKtkLp SkellefteåAC40
    34+752 SlindSldSt SkellefteåAC40
    44+290 KlintforsKfsLp SkellefteåAC40
    47+438 SkellefteåSklSt SkellefteåAC40
    55+720 GunsenGseLp SkellefteåAC40
    59+336 UrsvikenUvnSt SkellefteåAC40
    64+100 Skelleftehamns nedreSkhBo SkellefteåAC40
    63+165 Skelleftehamns övreSövSt SkellefteåAC40

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
40 (Bastuträsk) - Slind - Skellefteå/Rönnskärsverken
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
HpHållplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
21Trafikplats Bastuträsk hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem