HOME
INDEX

Spåranläggning:   RM Älvdalen-Mora

FÖREGÅENDE
LISTA
Mellersta regionen
NÄSTA

 


Karta nr 233

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    40+000 ÄlvdalenÄdBo ÄlvdalenW189
    31+300 BlybergBbeLp ÄlvdalenW189
    28+000 OxbergOxbLp MoraW189
  181+452 (Mora)MraSt MoraW  96 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
189 (Mora) - Älvdalen
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
96Trafikplats Mora hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem